Möt vårt miljö- och energiteam

Energi och miljöfrågor växer i betydelse, omfattning och komplexitet. Samhället ställer högre krav på säkerhet och beredskap samt en snabbare omställning till fossilfritt bränsle. Att säga att företag ställs inför nya utmaningar vad gäller dagens lagstiftning liksom framtida regelverk är inte en underdrift. Därför var det en självklarhet för WSA att etablera ett kompetensstarkt team inom miljö och energi med sitt säte i Göteborg.

Teamet består idag av Hans Nordström, Lisa Stevander Nejabat, Susanne Berens Olsson, Charlotte Helsing samt Åke Lewensjö.
Hans Nordström är advokat och delägare och är huvudansvarig för gruppens arbete. Hans har mycket lång erfarenhet av att hantera komplexa miljöfrågor. Innan Hans blev advokat arbetade han i ett tiotal år som teknisk konsult och projektledare. Hans arbetar bland annat med tillståndsfrågor avseende miljöfarligverksamhet, vattenverksamhet, artskyddsfrågor, förorenad mark m.m. Hans är mycket teknikintresserad och ser med stort intresse på vad AI kommer att medföra för advokatyrket och inte minst samhället i stort.
Hans, vad ser du för utmaningar när det kommer till ombyggnationen av Göteborg?
”Det är fantastiskt positivt med alla byggkranar som dyker upp till höger och vänster. Emellertid ställs många företagare inför utmaningen av att få fram sina leveranser och många pendlare känner väl till svårigheterna med att komma i tid om morgnarna – i vart fall de av oss som inte bor inom cykelavstånd till jobbet. En viktig del i ombyggnationen tror jag därför blir att få till en väl fungerande kollektivtrafik – i samspel med biltrafiken men även fotgängare och cyklister. En väg för cyklister placerad ovan befintliga vägar kanske vore något för politikerna att fundera över?”
Lisa Stevander Nejabat har även hon gedigen erfarenhet från att arbeta såväl som advokat som bolagsjurist. Under nära 20 år har hon arbetat med stort fokus på svensk och internationell avtalsrätt, transaktioner och tvistelösning. Lisa har även varit verksam som bolagsjurist inom energibranschen och därvid främst arbetat med transaktioner av energibolag samt gasfrågor. I miljö och energi teamet bidrar hon, förutom med sin erfarenhet av energijuridiska frågor, även med sin kunskap inom avtalsrätt och entreprenadjuridik.
Susanne Berens Olsson, specialist counsel, har mångårig erfarenhet av affärer, transaktioner och förhandlingar, särskilt från bolag som arbetar inom energi och miljö. Efter åtta år som chefsjurist på Göteborg Energi AB och fem år på Renova AB hittar ni numera Susanne på WSA.
Susanne, varför valde du att börja arbeta på WSA? 
”Efter att ha byggt upp en juristfunktion på Göteborg Energi, gjort juridiken till en naturlig del av varje större projekt eller affär, varit med om resan att avyttra de flesta av koncernens dotterbolag, sett över koncernens styrning och vänt på varje sten så kände jag att det var dags för nya utmaningar. Jag valde WSA för att det är en byrå med fin kollegial stämning, hög kompetens, spännande klienter och hög förankring runt om i Sverige.”
Charlotte Helsing är biträdande jurist och hanterar bland annat frågor inom miljörätten. Charlotte kommer närmast från Göteborgs tingsrätt.
Åke Lewensjö är advokat och en av Sveriges mest erfarna miljörättsjurister. Åke tillför djupgående praktiska kunskaper till teamet. Han har mycket stor processvana och har arbetat med flera av landets största miljöprocesser, bland annat komplexa tillståndsprocesser inom flyget – Arlanda, Uppsala flygplats och Landvetter samt miljötillstånd för slutförvaret av kärnavfall. Vidare har han företrätt Försvarsmakten i olika tillståndsprocesser. Han har även företrätt staten i en av landets största grupptalemål. Åke är numera en uppskattad seniorresurs och bollplank för miljö och energi teamet.
Vi kan energi- och miljöbranschen – låt oss stötta dig i din verksamhet
Vårt miljö och energi team kan bistå bland annat inom juridiska frågeställningar och avtal rörande bland annat följande områden;
– PPA-avtal
– elnät
– microgrid
– IKN-nät
– energilagring
– elhandel
– gashandel
– gasdistribution och gasproduktion
– e-mobility
– import
– installation och leverans av fjärrvärme
– fjärrkyla och fiber
– avtal och processer rörande markupplåtelseavtal för kablar och anläggningar och infrastruktur för laddning av elfordon
– avtal rörande mjukvara, betallösningar och transaktioner kopplade till elladdning, gastankstationer och biobränsle
Förutom bolag som verkar inom miljöbranschen arbetar vi regelbundet med aktörer som behöver hjälp med frågor kopplade till förorenad mark, vattenverksamhet, olika typer av tillståndsfrågor, miljökonsekvens och tekniska beskrivningar, tillsynsärenden och givetvis miljöfrågans betydelse vid transaktioner av såväl fastigheter som bolag och verksamheter.