Ny lagstiftning kan ge inhyrd personal rätt till anställning

En ny bestämmelse i uthyrningslagen kan få konsekvenser för dig som löpande anlitar bemanningsföretag i din verksamhet. Kortfattat innebär den nya regleringen att kundföretag som haft arbetstagare i bemanningsförhållande, på samma driftsenhet, i mer än 24 månader under en treårsperiod, ska erbjuda arbetstagaren tillsvidareanställning.

Erbjudandet ska lämnas senast en månad från att de 24 månaderna uppnåtts. Vid beräkning av arbetstidens varaktighet beaktas dock endast arbetstid från 1 oktober 2022. Som alternativ till tillsvidareanställning kan kundföretaget ge arbetstagaren ersättning motsvarande två månadslöner. Uppfyller kundföretaget inte lagstadgade förpliktelser kan arbetstagaren ha rätt till skadestånd.

Har ni avtal med bemanningsföretag som innehåller så kallade värvningsklausuler, kan det finnas anledning att se över dessa i samband med att de nya bestämmelserna träder i kraft. Tänk också på att kollektivavtal kan ha avvikande bestämmelser kring kundföretags förpliktelser.

Har ni frågor om den nya lagstiftningen och hur detta berör er? Kontakta oss här.