Nya delägare hos Wesslau Söderqvist Advokatbyrå

Wesslau Söderqvist Advokatbyrå har den stora glädjen att meddela att Nicolina Hallerby, Caroline Olausson och Alexandra Jaktelius Ferm, den 1 januari 2019, inträtt som nya delägare i advokatbyrån.

”Det känns förstås otroligt glädjande att våra medarbetare utvecklas och att vi får nya delägare från våra egna led. Nicolina, Caroline och Alexandra är mycket omtyckta kollegor med ett gott affärssinne och ett stort engagemang för sina klienter och byrån”, säger Anthony Krystek, Kontorschef på Wesslau Söderqvist Advokatbyrå i Stockholm.

Som delägare kommer Nicolina, Caroline och Alexandra även fortsättningsvis att fokusera på och utveckla firmans rådgivning inom tvistelösning, kapitalmarknad, obestånd samt allmän affärsjuridik. Nicolina Hallerby arbetar i huvudsak med processrätt och kommersiell avtalsrätt. Därtill hanterar Nicolina obeståndsrättsliga uppdrag såsom rekonstruktioner, konkurser och likvidationer.

Caroline Olausson arbetar i huvudsak med kapitalmarknadsrätt och bolagsrätt och biträder därvid främst bolag verksamma på finansmarknaden. Utöver detta biträder Caroline företag i avtalsfrågor, frågor rörande corporate finance och analys samt håller frekvent utbildningar inom den finansiella sektorn.

Alexandra Jaktelius Ferm arbetar i huvudsak med obeståndsrätt och bolagsrätt där Alexandra, som är konkursförvaltare, primärt arbetar med konkurshantering.