Nyhetsbrev- Kommittédirektiv om stärkta åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism samt nytt EU direktiv gällande straffrättsliga bestämmelser

Regeringen har beslutat om att tillsätta en särskild utredare för att analysera vilka åtgärder som kan vidtas för att stärka arbetet mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Uppdraget ska redovisas senast den 31 december 2020. Vidare har EU antagit ett direktiv (kallat det sjätte penningtvättsdirektivet) om bekämpande av penningtvätt genom straffrättsliga bestämmelser. Direktivets syfte är att fastställa minimiregler om fastställande av brottsrekvisitet och påföljder vid penningtvätt. Viktigt att belysa beträffande direktivet är att juridiska personer kan hållas ansvariga för penningtvättsbrott. Direktivet ska implementeras i nationell rätt senast den 3 december 2020.

Klicka på länken nedan för att ta del av nyhetsbrevet.

NYHETSBREV- Åtgärder och straffrättsliga bestämmelser mot penningtvätt