Umeå

Andreas Nordberg

AFFÄRSOMRÅDEN Corporate & enterprise, Kredit & obestånd, Fastighet & entreprenad, Företagsförvärv  KOMPETENSOMRÅDEN Bolagsrätt, entreprenadrätt, fastighets- och hyresrätt, företagsförvärv, kommersiell avtalsrätt, kredit- och exekutionsrätt, obeståndsrätt, process- och skiljemannarätt UTBILDNING Jur.kand. Umeå…

Läs mer