PacsOn Sverige AB får ny ägare

WSA biträder vid försäljningen av PacsOn Sverige AB

Wesslau Söderqvist företräder Herenco AB vid försäljningen av PacsOn Sverige AB. PacsOn är en rikstäckande helhetsleverantör av förpackningslösningar och förbrukningsmaterial. Koncernen omsätter ca 840 MSEK (2020).

Ny ägare till PacsOn är distributionskoncernen OptiGroup. Förvärvet kräver Konkurrensverkets godkännande,

Wesslau Söderqvists transaktionsteam har bestått av Henrik Sjöman, Mikaela Leion, Evelina Stein Wareborn och Clara Herbertsson.