Sök stipendium från Wilhelm Zethelius stipendiefond

Stipendier – Wilhelm Zethelius Stipendiefond

Stiftelsen Wilhelm Zethelius Stipendiefond har sedan 1986 delat ut sammanlagt över 5 miljoner kronor till ungdomar mellan 15 och 25 år som uppmuntran till skolarbete, utbildning och lärande.

Alla ungdomar kan söka. Eventuell anknytning till Wilhelm Zethelius liv och gärning bör framhållas. Ansökan ska innehålla en beskrivning av sökanden och vad stipendiet ska användas till. Kontonummer för utbetalning av stipendium ska också anges.

Advokat Karl-Arne Olsson vid Wesslau Söderqvist Advokatbyrå är ledamot av stiftelsens styrelse tillsammans med en tjänsteman i allmän tjänst och en släkting till Wilhelm Zethelius.

Ansökan om stipendium skickas senast den 7 maj 2024 till Wesslau Söderqvist Advokatbyrå, Box 7836, 103 98 Stockholm eller via e-post info@wsa.se.

Wilhelm Zethelius

Wilhelm Zethelius föddes 1862 i Stockholm. Han läste juridik och satt ting i Uppsala och var under 27 år (1905-1932) domare i Kinnefjärdings, Kinne och Kållands domsaga, med säte i Lidköping. Åren 1911-1923 var han också ordförande i Lidköpings stadsfullmäktige. Under sina år i Västergötland engagerade han sig i restaureringen av Läckö slott. Han avled år 1940.

Stipendiefonden

För att hedra Wilhelm Zethelius minne bildades år 1986 en fond som bär hans namn. Fonden ska ”främja barns eller ungdomars uppfostran eller utbildning”. Det syftet uppfyller fonden genom att dela ut stipendier. Stipendierna ges normalt till ungdomar i tonåren upp till 25-årsåldern som bidrag till vidareutbildning. De flesta stipendiaterna brukar vara från Lidköpingstrakten eller ha någon anknytning till Lidköping. Även andra beröringspunkter med Wilhelm Zethelius liv och verk, t.ex. juridikstudier i Uppsala, engagemang för Läckö slott m.m., kan beaktas vid stipendie­tilldelningen.

 

För mer information kontakta

Karl-Arne Olsson
+46 (0)8-407 88 58
karl-arne.olsson@wsa.se