Stipendier – Stiftelsen Infina och Stiftelsen Independent

Stiftelserna Infina och Independent har för avsikt att under år 2020utbetala ett eller flera stipendier om 85 000 kronor ur vardera stiftelse. Stipendierna delas ut bland doktorander som bedriver forskning med anknytning till finansiella tjänster.

Stiftelsen Independent har till ändamål att främja forskning och andra utredningsinsatser inom juridiken, särskilt inom området för finansiella tjänster i ett internationellt perspektiv. Stipendium eller bidrag utdelas endast till personer som, när ansökan inges till Stiftelsen, är antagna till doktorandutbildning vid Juridiska fakulteten, Stockholms Universitet.

Stiftelsen Infina har till ändamål att främja forskning och andra utredningsinsatser beträffande ekonomiska och/eller skatterättsliga aspekter inom området för finansiella tjänster i ett internationellt perspektiv. Stipendium eller bidrag utdelas endast till personer som är antagna till doktorandutbildning vid Handelshögskolan i Stockholm eller Stockholms Universitet.

Mer information om stiftelserna finner du under respektive informationsblad.

Eventuella frågor kan ställas till Caroline Olausson via e-post caroline.olausson@wsa.se eller per telefon, 08-407 88 00.

Sista dagen att inkomma med ansökan är den 15 november 2020.

Välkommen med din ansökan!

Informationsblad Independent 2020 (svenska)

Ansökan Independent 2020 (svenska

Informationsblad Infina 2020 (svenska)

Ansökan Infina 2020 (svenska)

 

Information Independent 2020 (english)

Application Independent 2020 (english)

Information Infina 2020 (engelska)

Application Infina 2020 (engelska)