Vem har rätt till material när entreprenadbolag går i konkurs?

Många företagare går på knäna efter det senaste årets ekonomiska utveckling och en av de värst drabbade branscherna är byggbranschen. Konkurser inom byggindustrin ökade med 48 procent i augusti 2023, jämfört med samma period i fjol.
Det finns också prognoser som visar att konkursrisken i byggbranschen framöver är nästan dubbelt så stor som för ekonomin i stort. Hela 1 200–1 400 byggföretag riskerar konkurs under de närmaste 12 månaderna.

En fråga som är viktig att hålla koll på i det här läget är vem som äger rätten till material som finns på arbetsplatsen och som beställaren redan betalat för?

En vanlig metod för upprättande av betalplan i entreprenadavtal är att beställaren betalar för material när detta levereras till fastigheten där entreprenaden ska utföras. Sådana bestämmelser saknar dock vanligtvis betydelse i händelse av entreprenörens konkurs. Det är ett vanligt missförstånd att kunden har köpt materialet och att en eventuell konkurs i byggföretaget inte innebär att konkursförvaltaren kan omhänderta det som levererats.

Utgångspunkten är att allt material som tillhörde gäldenären när konkursbeslutet meddelades tillhör konkursboet. För att bedöma vem som har rätt till materialet, behöver man göra en bedömning av om någon part har separationsrätt till egendomen. Separationsrätt är en juridisk princip som tillåter att vissa tillgångar eller ägodelar som har använts för ett specifikt ändamål ska återställas till sina ursprungliga ägare, eller de som har säkerheter i dessa tillgångar.

För att beställaren ska ha separationsrätt till egendomen (det vill säga hindra konkursförvaltaren från att hämta materialet) krävs att ett sakrättsligt moment sker, så att separationsrätten övergår till beställaren. Ett klassiskt exempel är när materialet har blivit inbyggt i en fastighet. I dessa fall är det tydligt att beställaren har en stark rätt till materialet. För material som ännu inte har blivit inbyggt i fastigheten, är det viktigt att beställaren ser till att ha en exklusiv tillgång till materialet och förvarar det i ett låst utrymme som entreprenören inte har tillträde till. Detta särskilda krav innebär ofta att genomförandet av entreprenadprojektet kan bli mer komplicerat och tidskrävande. Som en följd ökar kostnaderna för beställaren.

För företag som redan ingått ett avtal om entreprenad kan detta förfarande, där entreprenören inte har självständig tillgång till materialet, vara nödvändigt för att säkerställa beställarens rätt till materialet. I de fall där man överväger att ingå entreprenadavtal som beställare, bör betalplanen övervägas noga. Kan man som beställare få med i avtalet att betalning sker först då materialet infogats i fastigheten, har man en mycket bättre position om entreprenören går i konkurs.
Följden av att betala i förskott utan att säkerställa att man som beställare har separationsrätt i materialet, är att konkursförvaltaren kan sälja materialet till högstbjudande. Beställaren får därefter en oprioriterad fordran (motsvarande förskottsbetalningen) att bevaka i konkursen. En fordran som ofta i praktiken är värdelös.

Tveka inte att kontakta oss om du vill veta mer i ämnet eller kanske har fler allmänna frågor kring konkurser!