Wesslau Söderqvist Advokatbyrå har biträtt ägarna vid överlåtelse av aktierna i Mobile Partner Sweden AB

Wesslau Söderqvist Advokatbyrå har biträtt ägarna i Mobile Partner Sweden AB som legal rådgivare i samband med överlåtelsen av aktierna till Cloudgruppen Sverige AB och återinvesteringen i Lyvia Group AB. Både Mobile Partner Sweden AB och Cloudgruppen Sverige AB är helhetsleverantörer inom IT och telefoni och förmedlar tjänster och produkter inom dessa segment innefattande att bygga genomtänkt strukturer för sina kunder med allt ifrån enskilda abonnemang till stora växellösningar.

Joakim Gustafsson som är verkställande direktör för Mobile Partner Sweden AB säger att ”Vi är laddade och peppade på det som komma skall. Jag känner verkligen att det här är bolagets nästa steg.”

Advokatbyråns team har letts av advokat Andreas Nordberg.

För mer information kontakta:

advokat Andreas Nordberg
e-post: andreas.nordberg@wsa.se
telefon: + 46 70 584 71 18