Wesslau Söderqvist Advokatbyrå har biträtt Allmiljö i Umeå AB vid överlåtelse av återvinningsverksamheter

Wesslau Söderqvist Advokatbyrå har biträtt Allmiljö i Umeå AB som legal rådgivare i samband med överlåtelse av återvinningsverksamheter i bl.a. Umeå och Skellefteå till Stena Recycling AB. I överlåtelsen ingår utöver inventarier, lager och personal även tre fastigheter belägna i Umeå, Skellefteå och Nordmaling.

Advokatbyråns team har letts av advokat Andreas Nordberg.

För mer information kontakta:

advokat Andreas Nordberg

e-post: andreas.nordberg@wsa.se

telefon: + 46 70 584 71 18