Wesslau Söderqvist Advokatbyrå har biträtt Apomera AB vid kapitalanskaffning genom en riktad nyemission till bl.a. Apotea

Apomera AB är ett svenskt e-handelsbolag som, sedan ett antal år tillbaka, bedriver ett finskt nätapotek. Apotea, som bedriver Sveriges största nätapotek, har beslutat sig för att expandera i Norden genom att bl.a. teckna aktier i en nyemission i Apomera AB. Enligt Apoteas verkställande direktör Pär Svärdson kommer Apotea att stötta Apomera med kapital, kunskap och nordiska leverantörsavtal.

Wesslau Söderqvist Advokatbyrå har biträtt Apomera AB och dess huvudägare i förhandlingarna med Apotea och vid genomförandet av den angivna nyemissionen.

Advokatbyråns team har letts av advokat Andreas Nordberg.

 

För mer information kontakta:

bild Andreas Nprdberg

Andreas Nordberg
+46 (0)70-584 71 78
andreas.nordberg@wsa.se