Wesslau Söderqvist Advokatbyrå har biträtt Håkan Eriksson i Umeå AB vid överlåtelse av aktierna i Flottarbyn AB

Wesslau Söderqvist Advokatbyrå har biträtt Håkan Eriksson i Umeå AB som legal rådgivare i samband med överlåtelsen av aktierna i Flottarbyn AB till det noterade bolaget Diös Fastigheter AB. Flottarbyn AB äger två fastigheter belägna strategiskt nära flygplatsen i Umeå och innehåller kontor och kommersiella ytor om 6 300 kvm.

Advokatbyråns team har letts av advokat Andreas Nordberg.

För mer information kontakta:

advokat Andreas Nordberg

e-post: andreas.nordberg@wsa.se

telefon: + 46 70 584 71 18