Wesslau Söderqvist Advokatbyrå har biträtt Peab Anläggning AB vid överlåtelse av aktierna i Hagström i Nås AB

Wesslau Söderqvist Advokatbyrå har biträtt Peab Anläggning AB som legal rådgivare i samband med överlåtelsen av aktierna i Hagström i Nås AB till One Nordic AB.

Hagström i Nås AB bedriver besiktningsverksamhet av nyinstallationer, utbyggnader etc. av det svenska elnätet med därtill hörande kringutrustning.

Advokatbyråns team har letts av advokat Andreas Nordberg.

För mer information kontakta:

bild Andreas Nordberg

Andreas Nordberg
Advokat | Partner
andreas.nordberg@wsa.se
+46(0)70-584 71 18