Wesslau Söderqvist Advokatbyrå har biträtt Presto AB vid förvärv av Truckutbildarna Sverige AB

Wesslau Söderqvist Advokatbyrå har biträtt Presto AB som legal rådgivare i samband med förvärvet av Truckutbildarna Sverige AB som är Sveriges största leverantör av truckutbildningar till företag och privatpersoner.

Genom förvärvet av Truckutbildarna Sverige AB fortsätter Presto AB att förstärka sitt erbjudande av kvalificerade yrkesutbildningar i Norden”, säger Gustav Nord, ansvarig för affärsutveckling och förvärv inom Presto AB.

Advokatbyråns team har letts av advokat Andreas Nordberg med biträde från bland annat advokat John Vleugels Antonson och jur. kand Oscar Ericsson.

bild Andreas Nordberg

Andreas Nordberg
+ 46 70 584 71 18
andreas.nordberg@wsa.se

John Vleugels Antonson
+46 70 591 47 62
John.antonson@wsa.se

Oscar Ericsson
+46 (0)70-187 87 50
oscar.ericsson@wsa.se