Wesslau Söderqvist Advokatbyrå har biträtt RM Klättring AB vid överlåtelsen av två klätteranläggningar till Klättercentret i Stockholm AB

Klättercentret i Stockholm AB:s förvärv av anläggningarna skedde genom ett nybildat bolag, i vilket RM Klättring AB har gått in som delägare i samband med överlåtelsen. RM Klättring AB:s ägare blir VD för det nybildade bolaget. De två klätteranläggningarna, belägna i Partille och Sisjön, har tillsammans cirka 40 000 besökare per år.

Klättercentret är Sveriges största klätterföretag och bedrev innan det aktuella förvärvet sju klätteranläggningar, fyra anläggningar i Stockholmsområdet samt anläggningar i Malmö, Uppsala och Västerås.

Advokatbyråns arbete har letts av advokat John Vleugels Antonson. John är själv en aktiv klättrare som gillar att förena sitt yrkesliv med sitt stora fritidsintresse.

John Vleugels Antonson
Advokat
john.antonson@wsa.se
+46 (0)70 – 591 47 62