Wesslau Söderqvist Advokatbyrå har biträtt säljarna i samband med överlåtelsen av Bryggverket AB

Wesslau Söderqvist Advokatbyrå har biträtt säljarna som legal rådgivare i samband med överlåtelsen av Bryggverket AB till This is How AB.

Bryggverket AB är ett hantverksbryggeri stationerat i Umeå med tillverkning av bl.a. öl och icke alkoholhaltiga drycker såsom exempelvis tonic och andra läskedrycker. Tillsammans med den befintliga bryggeriverksamheten i This is How AB, som är förlagd till Piteå, ges bolagen möjlighet att utbyta erfarenheter och effektivisera verksamheterna genom bl.a. mer fördelaktiga inköp och bättre distributionsmöjligheter.

Advokatbyråns team har letts av advokat Andreas Nordberg.

 

För mer information kontakta:

bild Andreas Nordberg

Andreas Nordberg
+ 46 70 584 71 18
andreas.nordberg@wsa.se