Wesslau Söderqvist Advokatbyrå har biträtt säljarna vid överlåtelsen av Umeå Release Finans AB

Wesslau Söderqvist Advokatbyrå har biträtt säljarna som legal rådgivare i samband med överlåtelsen av aktierna i Umeå Release Finans AB (Release Finans) till Nordiska Kreditmarknadsaktiebolaget (Nordiska) samt de i Release Finans aktiva ägarnas återinvestering i Nordiska. Härutöver har advokatbyrån även biträtt Fort Knox Förvaring AB (Fort Knox) med rådgivning relaterat till den emission av efterställda Tier 2-obligationer (supplementärkapital) om SEK 150 miljoner som Nordiska ska genomföra. Detta är ett led i förvärvet av Release Finans där Fort Knox garanterat teckning av hela denna Tier 2-obligation. Bolagen kommer tillsammans ha en balansomslutning överstigande 10 miljarder SEK och förväntas få cirka 200 miljoner SEK i annualiserat resultat före skatt och synergier för 2023.

Eric Åström, vd på Release Finans: ”Kombinationen av våra två verksamheter ger Release Finans tillgång till finansiella och teknologiska förutsättningar att ta vår gemensamma affär till nästa nivå. Det ger Release Finans möjlighet att fortsätta fokusera på vidareförädlingen av vårt redan ledande partnererbjudande samtidigt som vi får verktyg att accelerera denna utveckling. Vi kommer fortsätta vara samma dedikerade och smidiga organisation för våra samarbetspartners, fortsätta vara en attraktiv arbetsplats för våra kollegor och fortsätta vara baserade i Umeå men med tillgång till nästa generations verktyg inom bland annat teknik och riskhantering från Nordiska. Jag vill också å hela Release Finans vägnar tacka Fort Knox och Krister Olsson för deras engagemang de första tio åren av vår resa, utan dem hade det här inte varit möjligt.”

Markus Olsson, vd på Fort Knox: ”Nyckeln till framgången i Release Finans har som vi ser det varit att bolaget startats tillsammans med ett erfaret grundarteam. De har med hjälp av duktiga medarbetare drivit affärsidén att erbjuda oöverträffbar service genom passion, effektivitet och ett genuint intresse för att kunder och samarbetspartners ska ha en smidig och lönsam affär. Med andra ord har man inte fokuserat på att erbjuda finansiering utan i stället kundnytta. Fort Knox är stolta över att vi fått vara med på resan fram till i dag och lämnar med varm hand över vårt engagemang till Nordiska, som får äran att växa vidare tillsammans med Release Finans”.

Förvärvet förväntas genomföras under första kvartalet 2024 och är villkorad av bland annat regulatoriskt godkännande.

Advokatbyråns team har letts av advokat Andreas Nordberg med biträde från bland andra advokat John Vleugels Antonson och advokat Johan Grenefalk.

För mer information kontakta:

bild Andreas Nordberg

Andreas Nordberg
+ 46 70 584 71 18
andreas.nordberg@wsa.se