Wesslau Söderqvist Advokatbyrå har varit legal rådgivare till Marathon Software AB

Wesslau Söderqvist Advokatbyrå har varit legal rådgivare till Marathon Software i samband med att Marathon Software blir ny huvudägare i fintechbolaget Keeros AB och därigenom etablerar ett nytt affärsområde med mjukvara för finansbranschen.

Marathon Software utvecklar och marknadsför nischade B2B-mjukvarulösningar, där varje portföljbolag har en lösning för sin kundgrupp. Som ägare och med aktiv insats stöttar Marathon Software sina portföljbolags tillväxt och produktutveckling, samtidigt som de fortsätter förvärva fler branschledande nischade B2B-mjukvarubolag med omsättning mellan 5 – 50 miljoner. Mer information finns på www.marathonsoftware.com.

Wesslau Söderqvists transaktionsteam har bestått av Henrik Sjöman, Clara Herbertsson och Christian Ibrahim.

 

Henrik Sjöman

+46 70-518 91 55
henrik.sjoman@wsa.se

Clara Herbertsson

+46 72-066 93 68
clara.herbertsson@wsa.se

Christian Ibrahim
+46 73-398 28 81

christian.ibrahim@wsa.se