Wesslau Söderqvist har framgångsrikt företrätt Ryanair i flera mål upp till Högsta domstolen

– Ryanairs allmänna villkor gäller; passagerare ska vända sig i första hand till Ryanair med ersättningskrav

Vid försenade eller inställda flygningar finns en EU-förordning som i vissa fall ger passageraren rätt till kompensation och annan ersättning. Flera företag bedriver verksamhet med att ta över passagerarnas anspråk enligt EU-förordningen och att, som ombud, rikta ersättningskrav mot flygbolaget ifråga.

Ryanair har i sina allmänna villkor en klausul som förskriver att passagerare som har drabbats av en inställd eller försenad flygning ska vända sig först på egen hand till Ryanair med sitt ersättningsanspråk och inte via ett ombud. När en passagerare underlåter att först på egen hand kontakta Ryanair, och istället väljer att rikta ersättningskrav direkt mot Ryanair via ett ombud, stadgar de allmänna villkoren att talan endast får väckas i irländsk domstol och enligt irländsk rätt.

Passagerarombuden har utmanat Ryanairs jurisdiktionsklausul i domstol med hänvisning till att den är oskälig och saknar stöd i gällande svensk och EU-rättslig lagstiftning. Wesslau Söderqvist Advokatbyrå har framgångsrikt bevisat motsatsen. Den 1 oktober 2019 tog Högsta domstolen ställning i frågan och beslöt därmed att Ryanairs jurisdiktionsklausul har stöd i såväl svensk som EU-rättslig lagstiftning.

Nedan finner du ett av Högsta domstolens likalydande avgöranden i jurisdiktionsfrågan.

HD Ö 4993-19 Slutligt beslut (ej särskilt uppsatt) 2019-10-01