WSA deltar på Stora Förmedlarmässan i Stockholm

Nästa vecka, den 16 januari 2019 arrangeras för första gången Stora Förmedlarmässan på Hotell Clarion Sign i Stockholm.
Drygt 300 deltagare möter ett 30-tal olika utställare med inriktning på försäkring och kapitalförvaltning.
Temat för dagen är digitalisering och hållbarhet.

Stockholmskontorets representanter är Max Björkbom, Johan Grenefalk, Caroline Olausson, Kristina Jonsson och Matilda Ericson.

Bakom Stora Förmedlarmässan står konsultbolaget KNEX AB.

https://knex-ab.se/stora-f%C3%B6rmedlarm%C3%A4ssan.php