WSA har biträtt Frankenius Equity AB vid förvärv av aktier i Gina Tricot AB

WSA har biträtt Frankenius Equity AB vid förvärv av Nordic Capital:s indirekt ägda aktier i Gina Tricot AB

Wesslau Söderqvist Advokatbyrå har genom advokaten Ulf Öjerklint och biträdande juristen Emelie Olsson biträtt Frankenius Equity AB vid förvärv av Nordic Capital:s indirekt ägda aktier i Gina Tricot AB.

Läs mer

Ulf Öjerklint

Emelie Olsson

Emelie Olsson