WSA har biträtt Eton Innovation AB vid försäljningen av en majoritetspost i Eton Systems AB

Eton Innovation AB har sålt en majoritetspost i Eton Systems AB till investmentbolaget Karnell.

Eton Systems AB är ett företag med global närvaro som utvecklar, tillverkar och säljer takhängande transportbärare samt egenutvecklad mjukvara. Köparen Karnell är ett investmentbolag med fokus på att investera i små till medelstora onoterade företag inom industri och teknologi i Norden.

Wesslau Söderqvist transaktionsteam leddes av Carolina Bergh och Peter Algar biträdda av Christian Bengtsson (M&A), Emelie Olsson (M&A) och Michael Wiik (Fastighetsrätt).

Carolina Bergh                      Peter Algar
Advokat och delägare           Advokat och delägare
Borås, Göteborg                    Borås, Göteborg
+46 (0)734 03 50 50            +46 (0)721 72 35 94
carolina.bergh@wsa.se          peter.algar@wsa.se