WSA rådgivare till Fagerhult vid förvärvet av Veko Lightsystems International B.V.

Det svenska börsbolaget Fagerhult har den 15 mars 2018 träffat avtal om förvärv av 100% av aktierna i Veko Lightsystems International B.V. (”Veko”), med säte i Schagen, Nederländerna.   

Veko designar och tillverkar linjära LED-baserade belysningslösningar för industriapplikationer. Lösningen består av LED-moduler och armaturer med integrerade eller separata styrsystem. Typiska tillämpningsområden är lager och företaget har framgångsrikt etablerat en stark närvaro på marknaderna i Nederländerna, Tyskland, Belgien och Storbritannien. Veko har högeffektiva linjära LED-belysningslösningar med branschledande prestanda. Man har designat produkter, och utvecklat en tillverknings- och installationsprocess, som gör det enkelt att specificera och leverera komplexa installationer. Företaget har under de senaste åren levererat mycket starka finansiella resultat, baserat på en stark kundbas i Nederländerna och exportframgångar i regionen.

Veko hade, i slutet av december 2017, 130 anställda och en omsättning på 37 miljoner euro. Fagerhult betalar initialt 31,5 miljoner euro (kassa- och skuldfritt) för 100% av aktierna i Veko Lightsystems International BV. En tilläggsköpeskilling på 9,5 miljoner euro kan komma att betalas årligen i 3 år från 2018 till 2020 baserat på bolagets utveckling. Vidare kan ytterligare 5,0 miljoner euro i tilläggsköpeskilling komma att betalas baserat på den ackumulerade utvecklingen 2018-2020.

Förvärvet kräver godkännande av tyska konkurrensmyndigheten. Förvärvet förväntas slutföras under andra kvartalet 2018.