Trygg hantering av visselblåsning

Lagen om visselblåsning ställer höga krav på din verksamhet. Rapporter om missförhållanden skall hanteras av särskilt utsedda personer eller enheter, enligt en tydlig ordning, i särskilda kanaler och visselblåsarens identitet måste vara skyddad. Lagen omfattar även fler än anställda, som till exempel volontärer, praktikanter, konsulter och aktieägare. Vår visselblåsningstjänst hjälper dig hantera situationen, oavsett storlek på verksamhet.

Smidig tjänst som möter lagkraven

Vi har tagit fram en tjänst där vi tar hela ansvaret för visselblåsningsfunktionen. För en fast månadskostnad inrättar och bevakar vi din visselblåsningskanal. När en anmälan kommer in, utreder vi och lämnar ett åtgärdsförslag – även det till ett fast pris. Tjänsten möter samtliga lagkrav för visselblåsning, GDPR och EU-direktiv.

 

Enkelt, tryggt och effektivt

Tjänsten är enkel att komma igång med, den sparar tid och resurser till din kärnverksamhet och garanterar anmälare full anonymitet. Du får ett system för visselblåsning som anställda, kunder och leverantörer kan använda för att anonymt rapportera om missförhållanden. Det gör att du snabbt informeras om misstänkta missförhållanden, samtidigt som du stärker förtroendet hos anställda, kunder och andra intressenter.

 

Så fungerar tjänsten

Vid misstänkta missförhållanden görs en anmälan på en webbplats som är skräddarsydd åt företaget. Anmälaren är och förblir anonym, såvida hen inte väljer att träda fram. Tjänsten möjliggör kommunikation med anmälaren oavsett om hen väljer anonymitet eller inte, all kommunikation är krypterad. När en anmälan kommer in påbörjar vi utredning och tar fram en skriftlig rapport med åtgärdsförslag, som vi sedan gemensamt beslutar hur den bäst tas vidare.

Kontakta oss, så berättar vi mer!

 

Max Björkbom
max.bjorkbom@wsa.se
+46 (0)8-407 88 43

Patricia Jonsson
patricia.jonsson@wsa.se
+46 (0)8-407 88 60