Konkursanbud – Forzab Trailer AB i konkurs

Forzab Trailer AB, 556891-4062, försattes i konkurs vid Helsingborgs tingsrätt den 23 januari 2023. Bolagets verksamhet har varit att tillverka och sälja hästtrailers i förhyrda lokaler i Klippan.

För konkursboets räkning infordras i första hand anbud på rörelsen och i andra hand på inventarierna.

Skriftliga anbud ska vara advokatbyrån tillhanda senast den 13 februari 2023. Fri prövningsrätt och rätt att sälja före anbudstidens utgång förbehålls.

Vid frågor eller ytterligare information, vänligen kontakta advokat Petra Loodberg eller biträdande jurist Christopher Edliden Sthyr.

Klicka på länken nedan för att ta del av konkursanbudet.

Anbudsunderlag inkl bilagor

 

 

Petra Loodberg
+46 (0)42-453 79 04
petra.loodberg@wsa.se

 

Christopher Edliden Sthyr
+46 (0)42-453 79 15
christopher.sthyr@wsa.se