Konkursanbud – Bistro 46 AB

Bistro 46 AB, 559202-7311, försattes i konkurs vid Helsingborgs tingsrätt den 24 januari 2024. Bolaget bedriver restaurangverksamhet under namnet Bistro 46. Verksamheten bedrivs i hyrda lokaler på Råå i Helsingborg.

Anbud infordras på rörelsen alternativt egendomen.

Skriftligt anbud ska vara konkursförvaltaren tillhanda senast den 12 februari 2024, om inte längre tid överenskommes. Fri prövningsrätt och rätt att sälja före anbudstidens utgång förbehålls.

Vid frågor eller ytterligare information, vänligen kontakta advokat Peter Thörnwall eller advokat Petra Loodberg.

Klicka på länken nedan för att ta del av konkursanbudet.

Anbudsunderlag

 

Peter Thörnwall
+46 (0)42-453 79 00
peter.thornwall@wsa.se

Petra Loodberg
+46 (0)42-453 79 00
petra.loodberg@wsa.se