Konkursanbud – Rehab Simlångsgården AB i konkurs

Rehab Simlångsgården AB, 556515-5354, försattes i konkurs vid Halmstads tingsrätt den 26 januari 2023. Bolagets verksamhet har varit att driva HVB-hem och behandlingshem för vuxna män från 20 år med missbruksproblem.

Anbud infordras på rörelsen.

Skriftligt anbud ska vara konkursförvaltaren tillhanda senast den 15 februari 2023, om inte längre tid överenskommes. Fri prövningsrätt och rätt att sälja före anbudstidens utgång förbehålls.

Vid frågor eller ytterligare information, vänligen kontakta advokat Petra Loodberg eller biträdande jurist Sarah Pettersson Goh.

Klicka på länken nedan för att ta del av konkursanbudet.

Anbudsunderlag

 

Petra Loodberg
+46 (0)42-453 79 04
petra.loodberg@wsa.se

+46 (0)42-453 79 12
sarah.petterssongoh@wsa.se