Konkursanbud – Swahns Livs AB i konkurs (Ekebyhallen)

Swahns Livs AB, 556902-6718, försattes i konkurs vid Helsingborgs tingsrätt den 16 januari 2024. Bolaget bedriver livsmedelsbutik under namnet Ekebyhallen i Ekeby.

Anbud infordras på rörelsen alternativt egendomen.

Skriftligt anbud ska vara konkursförvaltaren tillhanda senast den 1 februari 2024, om inte längre tid överenskommes. Fri prövningsrätt och rätt att sälja före anbudstidens utgång förbehålls.

Vid frågor eller ytterligare information, vänligen kontakta advokat Eva Müller-Hansen eller biträdande jurist Christopher Edliden Sthyr.

Klicka på länken nedan för att ta del av konkursanbudet.

Anbudsunderlag

 

Eva Müller-Hansen
+46 (0)42-453 79 00
eva.muller-hansen@wsa.se

Christopher Edliden Sthyr
+46 (0)42-453 79 15
christopher.sthyr@wsa.se