Konkursanbud – Ugosti i Sverige AB i konkurs

Ugosti i Sverige AB, 559349-3512, med tidigare företagsnamn Salthallarna AB, försattes i konkurs vid Helsingborgs tingsrätt den 16 januari 2024. Bolaget bedriver restaurangverksamhet under näringskännetecknet Barbara och bageri och café under näringskännetecknet Juni Bageri & Kaffe. Verksamheterna bedrivs i hyrda lokaler i Magasin 36 i Höganäs.

Anbud infordras på rörelsen alternativt egendomen.

Skriftligt anbud ska vara konkursförvaltaren tillhanda senast den 30 januari 2024, om inte längre tid överenskommes. Fri prövningsrätt och rätt att sälja före anbudstidens utgång förbehålls.

Vid frågor eller ytterligare information, vänligen kontakta advokat Peter Thörnwall eller biträdande juristerna Sarah Pettersson Goh och Cassandra Ibrik.

Klicka på länken nedan för att ta del av konkursanbudet.

Anbudsunderlag

Peter Thörnwall
+46 (0)42-453 79 00
peter.thornwall@wsa.se

 

Sarah Pettersson Goh
+46 (0)42-453 79 12
sarah.petterssongoh@wsa.se

Cassandra Ibrik
+46 (0)42-453 79 14
cassandra.ibrik@wsa.se