Anna Rosell - Advokat, Borås, Göteborg

AFFÄRSOMRÅDEN

Kredit & Obestånd

KOMPETENSOMRÅDEN

Bolagsrätt, Kommersiell avtalsrätt, Företagsförvärv, Obeståndsrätt, Konkursförvaltare, Tvistlösning och medling

UTBILDNING

Juristexamen, Lunds Universitet, 1988
Engelska, Göteborgs Universitet, 1983
Av CEDR (Centre for Effective Dispute Resolution) ackrediterad medlare sedan 2009

SPRÅK

Svenska och engelska

Här hittar du Anna Rosell på LinkedIn