Våra affärsområden

Kredit & obestånd

De flesta konkurser är onödiga och med rätt insats i rätt tid hade de kunnat undvikas.

Högprofilerad kredit- och obeståndshantering

När ett företag ställs inför finansiella utmaningar kan det vara svårt att hålla huvudet kallt – och brist på likviditet eller kapitalstyrka kommer att ta död på även den bästa affärsidén om det inte åtgärdas i tid. Samtidigt är personal, kreditgivare och leverantörer beroende av att det fattas bra beslut. Det finns en stor utmaning i att balansera önskan om att växa med önskan om att ge utdelning eller att balansera viljan att säkra kommande leveranser genom lagerhållning med viljan att investera i personalen.

De flesta obeståndssituationer och konkurser är onödiga och med rätt insats i rätt tid hade de – och den följande kapitalförstöringen – kunnat undvikas. Men, är konkursen ändå ett faktum måste det hanteras på ett sätt som ger mesta möjliga värde – oavsett om du är långivare, leverantör, kund eller anställd. I andra scenarion kanske du ska lämna kredit eller investera i ett företag? Då behöver du säkerställa att du är skyddad och att din förväntade avkastning svarar mot den risk du tar. Inom affärsområdet Kredit och obestånd hjälper vi dig att hantera alla dessa utmaningar, så att utgången blir bästa möjliga.

I vissa situationer uppstår ett behov av kredit eller refinansiering, i andra ett behov av att omförhandla betalningsflöden från kunder, kredittider hos leverantörer eller att helt förändra företagets affärsmodell.

Vi driver företagsrekonstruktioner och konkurser med utgångspunkten att fordringsägarna inte ska behöva avstå något värde. Som en av landets största aktörer inom kredit och obestånd har vi erfarenhet av alla branscher och tillgång till ett brett nätverk av de andra kompetenser som behövs för att ditt företag ska nå era specifika mål.

Se våra medarbetare inom Kredit & obestånd

Human Resources

Vi vet att dina medarbetare är din viktigaste tillgång. Med oss som HR-partner får du kvalificerat stöd i alla personalfrågor som oundvikligen kommer att dyka upp.

Läs mer

Miljö, energi och fastighet

Miljö-, energi- och fastighets-frågor växer i betydelse, omfattning och komplexitet. WSA bistår företag, organisationer och offentliga organ inom alla frågor som kan dyka upp och ger er strategiska råd.

Läs mer

Kapitalmarknad

Vi har länge varit specialiserade inom finansfrågor. Det i kombination med vårt fokus på din affärsnytta gör att vi på bästa sätt möter dina behov på kapitalmarknaden.

Läs mer

Offentliga affärer

Vi kan offentliga affärer. Med oss som partner får du därför lite mer – vi förstår drivkrafterna och hur dessa påverkar din organisations möjligheter.

Läs mer

Företagsförvärv

Med företagsförvärv kan du snabbt växla upp när organisk tillväxt tar för lång tid. WSA förstår hela din affär och kan därför hjälpa dig med alla typer av ägarförändringar i bolaget. Så kan du fokusera på verksamheten.

Läs mer

Corporate & enterprise

Målstyrning via Corporate & enterprise innebär ett strategiskt helhetsgrepp på din verksamhet och de frågor som är aktuella för stunden. Tillsammans maximerar vi din affärsnytta.

Läs mer