Cassandra Ibrik - Biträdande jurist, Helsingborg

AFFÄRSOMRÅDEN

Kredit och obestånd

KOMPETENSOMRÅDEN

Obeståndsrätt

UTBILDNING

Juristexamen Stockholm Universitet, 2022

SPRÅK

Svenska,  engelska och arabiska

Här hittar du Cassandra Ibrik på Linkedin