Charlotte Helsing - Biträdande jurist, Borås, Göteborg

AFFÄRSOMRÅDEN

Miljö, energi och fastighet

KOMPETENSOMRÅDEN

Miljörätt, Fastighets- och hyresrätt, Processrätt

UTBILDNING

Jur.kand. Lunds Universitet, 2016
Tingsmeritering, Göteborgs tingsrätt 2018

NÄTVERK OCH ANDRA MERITER

Ledare för Löparakademin i Göteborg

SPRÅK

Svenska och engelska

Här hittar du Charlotte Helsing på LinkedIn