Christopher Edliden Sthyr - Biträdande jurist, Helsingborg

AFFÄRSOMRÅDEN

Kredit och obestånd

KOMPETENSOMRÅDEN

Obeståndsrätt

UTBILDNING

Juristexamen Uppsala Universitet, 2016
Tingsmeritering, Kalmar tingsrätt, 2019-2021

SPRÅK

Svenska och engelska

Här hittar du Christopher Edliden Sthyr på Linkedin