Daniel Ahlström - Biträdande jurist, Stockholm

”På WSA har vi skapat ett prestigelöst arbetsklimat där klientens intressen alltid är i fokus. Genom teamwork och ständiga kunskapsutbyten mellan kollegor skapar vi en konkurrenskraftig juridisk rådgivning som utvecklas för varje arbetsdag.’’

AFFÄRSOMRÅDEN

Corporate & Enterprise

KOMPETENSOMRÅDEN

Bolagsrätt, kommersiell avtalsrätt, process- och skiljemannarätt.

UTBILDNING

Jur. kand., Uppsala universitet, 2021.

SPRÅK

Svenska och engelska

Här hittar du Daniel Ahlström på LinkedIn.