Våra affärsområden

Corporate & enterprise

Eftersom dina behov konstant förändras behöver du en juridisk partner som förstår hur det påverkar din affär.

Din affär i fokus!

Ett företags behov förändras konstant. I uppstarten ligger fokus på kapitalanskaffning, ägar- och ledningsfrågor och att skydda de immateriella värdena. I takt med att företaget växer blir i stället personalfrågor och förhållandet till strategiska leverantörer och kunder allt viktigare. När företaget sedan mognat kan konsolidering, omstrukturering och företagsförvärv bli aktuella. Kanske uppstår ägarproblem eller andra tvister, och behovet av ytterligare likviditet växer.

Eftersom behoven konstant förändras behöver du en juridisk partner som förstår hur det påverkar din affär. WSA:s affärsområde Corporate & Enterprise bygger på detta och är närvarande i alla våra kundrelationer. Det är en utveckling av synsättet Enterprise Architecture som går ut på att alla funktioner ses som integrerade delar av ett system vilka optimeras för att nå de affärsmässiga målen med verksamheten.

Utgångspunkten är företagets funktioner, system och processer – i relation till målen. Därför är vi på WSA målstyrda. Det innebär att vi har brutit med gamla föreställningar om hur advokatbyråer borde se ut och fungera. Vi förstår att juridik endast är en av alla delar som tar ditt företag framåt – redovisning, skattefrågor, media och management är minst lika viktiga.

Inom Corporate & Enterprise har vi samlat all den kompetens som ditt företag behöver, oavsett vilken fas ni befinner er i eller vad frågan gäller. Vi är främst en långvarig partner – men anlitas ofta för större processer, framtagande av nya avtalspaket eller strategisk rådgivning i verksamheten – både på lokal nivå eller vid expansion utomlands.

Vårt breda nätverk av samarbetspartners täcker upp kompetenser utanför byrån. Vi har internationella experter och partners inom revision, IT, finans och PR, för att bara nämna några. Vi har helt enkelt allt du behöver för att kunna maximera företagets affärsnytta, och tillsammans uppnår vi de affärsmässiga målen på bästa sätt.

Se våra medarbetare inom Corporate & enterprise

Human Resources

Vi vet att dina medarbetare är din viktigaste tillgång. Med oss som HR-partner får du kvalificerat stöd i alla personalfrågor som oundvikligen kommer att dyka upp.

Läs mer

Miljö, energi och fastighet

Miljö-, energi- och fastighets-frågor växer i betydelse, omfattning och komplexitet. WSA bistår företag, organisationer och offentliga organ inom alla frågor som kan dyka upp och ger er strategiska råd.

Läs mer

Kredit & obestånd

WSA har erfarenhet av flera av Sveriges största obeståndsärenden genom tiderna. Den kompetensen tar vi med oss i alla kredit- och obeståndsfrågor som dyker upp i din verksamhet.

Läs mer

Kapitalmarknad

Vi har länge varit specialiserade inom finansfrågor. Det i kombination med vårt fokus på din affärsnytta gör att vi på bästa sätt möter dina behov på kapitalmarknaden.

Läs mer

Offentliga affärer

Vi kan offentliga affärer. Med oss som partner får du därför lite mer – vi förstår drivkrafterna och hur dessa påverkar din organisations möjligheter.

Läs mer

Företagsförvärv

Med företagsförvärv kan du snabbt växla upp när organisk tillväxt tar för lång tid. WSA förstår hela din affär och kan därför hjälpa dig med alla typer av ägarförändringar i bolaget. Så kan du fokusera på verksamheten.

Läs mer