Erik Sjöberg - Advokat, Borås, Göteborg

AFFÄRSOMRÅDE

Corporate & enterprise

KOMPETENSOMRÅDEN

Bolagsrätt, Företagsförvärv, Kommersiell avtalsrätt och Offentligrätt

UTBILDNING

Jur.kand. Göteborgs universitet, 2017

SPRÅK

Svenska och engelska