Helen Ek - Konkursassistent, Helsingborg

”Som anställd på WSA känner jag att alla medarbetare är lika viktiga oavsett vilka arbetsuppgifter man har. Gemenskapen och samarbetet på byrån är bra, vilket är viktigt för mig på en arbetsplats.”

AFFÄRSOMRÅDE

Kredit & obestånd

SPRÅK

Svenska och engelska