Jens Henrik Tönjum - Biträdande jurist, Borås, Göteborg

AFFÄRSOMRÅDEN

Miljö, energi och fastighet

KOMPETENSOMRÅDEN

Energirätt, Entreprenadrätt, Fastighets- och hyresrätt, Miljörätt, Processrätt

UTBILDNING

Juristexamen, Göteborgs universitet, 2023

SPRÅK

Svenska och engelska