Johanna Drugge - Administrativ chef | Konkursassistent | Lönegarantihandläggare, Borås, Göteborg

AFFÄRSOMRÅDEN

Kredit & Obestånd

UTBILDNING

IHM Business School – Business management

SPRÅK

Svenska och engelska

Här hittar du Johanna Drugge på LinkedIn