Karl-Arne Olsson - Advokat, Stockholm

”Som advokat möter man företagare som har ett juridiskt problem, men ibland är problemet inte det du tror. Vad som gäller enligt lag eller praxis i en viss fråga är ofta meningslöst vetande ryckt ur sitt sammanhang. Det som ger mig en kick är när jag förstår en verksamhet eller ett skeende utifrån mina erfarenheter och kunskaper om juridik och ser lösningar som inte står i lagboken. För kundens del är det alltid slutresultatet det handlar om. Sedan är det en kick att stå i rätten också.”

AFFÄRSOMRÅDEN

Fastighet & entreprenad, Corporate & enterprise

KOMPETENSOMRÅDEN

Bolagsrätt, fastighets- och hyresrätt, kommersiell avtalsrätt, företagsförvärv, offentlig rätt, immaterialrätt

UTBILDNING

Jur.kand. Stockholms universitet, 1980

NÄTVERK OCH ÖVRIGA MERITER

Styrelseuppdrag
Konkurrens och Marknadsrättsliga föreningen, LIDC
World Bank ”Doing business” contributor

SPRÅK

Svenska och engelska