Oscar Ericsson - Biträdande jurist, Borås, Göteborg

AFFÄRSOMRÅDEN

Kredit & Obestånd

KOMPETENSOMRÅDEN

Obeståndsrätt

UTBILDNING

Juristexamen, Göteborgs universitet, 2020

SPRÅK

Svenska och engelska

Här hittar du Oscar Ericsson på LinkedIn