Oscar Ericsson - Biträdande jurist, Borås, Göteborg

AFFÄRSOMRÅDEN

Kredit & Obestånd

KOMPETENSOMRÅDEN

Obeståndsrätt

UTBILDNING

Jur.kand. Göteborgs universitet, 

SPRÅK

Svenska och engelska

Här hittar du Oscar Ericsson på LinkedIn