Sebastian Thelén - Advokat, Borås, Göteborg

”På WSA finns ett starkt driv att alltid tillse att klienten får den bästa möjliga rådgivningen. WSA har ett modernt synsätt som tillförsäkrar både klienter och medarbetare ett professionellt och lyhört bemötande.”

AFFÄRSOMRÅDEN

Corporate & Enterprise

KOMPETENSOMRÅDEN

Immaterialrätt, Marknadsrätt, Kommersiell avtalsrätt, Dataskydd/GDPR, IT-rätt, Process- och skiljemannarätt

UTBILDNING

Juristexamen, Örebro universitet, 2011

Kandidatexamen i handelsrätt, Lunds universitet, 2008

SPRÅK

Svenska och engelska

Här hittar du Sebastian Thelén på LinkedIn