Sten Gisselberg - Advokat, Stockholm

AFFÄRSOMRÅDEN

Corporate & enterprise

KOMPETENSOMRÅDEN

Kommersiell avtalsrätt, försäkrings- och ersättningsrätt, process- och skiljemannarätt

UTBILDNING

Jur.kand. Stockholms universitet, 1982
Nyköpings tingsrätt, 1982–1985

NÄTVERK OCH ÖVRIGA MERITER

Klienter i följande branscher: transport, spedition, logistik, försäkring, försäkringsförmedling, internationell handel, verkstadsindustri, fordonshandel, fastighetsförmedling, byggentreprenad, infrastruktur och energi.

Medlem i Svenska Sjörättsföreningen

Medlem i Försäkringsjuridiska Föreningen

Medlem i International Road Union’s (IRU) juristnätverk

Ombud för svenska och utländska klienter i kommersiella tvister både i allmänna domstolar och skiljenämnder, bland annat i följande:
NJA 1997 s. 347
NJA 2018 s. 301
Hovrätten för Västra Sverige dom 2018-03-13 i mål nr T 3769-17
Svea Hovrätt beslut 2018-03-02 i mål nr Ö10080-17
Hovrätten för Övre Norrland dom 2014-11-14 i mål nr T 630-13
Svea hovrätts dom 2010-05-21 i mål T 5747-08
Svea hovrätts dom 2007-11-09 i mål T 9729-06
Svea hovrätts dom 2004-01-15 i mål nr T 4350-00
Svea hovrätts dom 2003-09-01 i mål Ö 6775-02
Hovrättens för Västra Sverige dom 2003-01-24 T 3113-02
ND 1996 sid. 47
ND 1999 sid. 44
ND 1999 sid. 69
ND 2001 sid. 6
ND 2003 sid. 1
ND 2003 sid. 9
ND 2003 sid. 11 och ND 2003 sid. 18
ND 2005 s.44
ND 2006 s. 56
ND 2008 s. 56
ND 2010 sid. 9
ND 2015 s. 48

Erfarenhet av drygt 40 skiljeförfaranden.

SPRÅK

Engelska, tyska och franska