Wesslau Söderqvist Advokatbyrå har biträtt NTEX vid investering i Rumblestrip och tecknande av avtal avseende bolagets SaaS tjänst Better Truckin’

Genom advokaterna Anna Rosell och John Vleugels Antonson har Wesslau Söderqvist Advokatbyrå biträtt NTEX AB vid NTEX:s investering i Rumblestrip AB. Investeringen gjordes i samband med att NTEX ingick ett avtal med Rumblestrip om SaaS tjänsten ”Better Truckin’”, vilken Rumblestrip har utvecklat.

NTEX är en av Sveriges största speditörer med över 3 miljarder kronor i årsomsättning och med verksamhet i Norden, England, Polen och övriga Europa. Under 2021 hanterade NTEX ca en halv miljon fraktordrar för sina kunders räkning.

Tjänsten Better Truckin’ är avsedd att effektivisera verksamheten för speditörer och åkerier. Tjänsten omfattar bland annat en planeringsmodul för transportplanerare och cross docking för terminalhantering. Tjänsten har en öppen arkitektur för integrationer mot bl.a. ekonomisystem och positioneringssystem.

Genom investeringen i Rumblestrip kommer NTEX att kunna bidra med värdefull erfarenhet och kunskap så att Rumblestrip kan fortsätta att växa och utveckla sin tjänst.

Ingen utmaning är den andra lik. Vi tar ett helhetsgrepp om varje enskilt uppdrag och går gärna utanför traditionella mönster för att skapa största möjliga nytta och uppnå uppdragets mål. Vi bidrar med bred kompetens, djup branschkunskap och lång erfarenhet. Är det din investering vi hjälper till med nästa gång?

Anna Rosell
anna.rosell@wsa.se
+46 (0)70-894 14 84

John Vleugels Antonson
john.antonson@wsa.se
+46 (0)70-591 47 62