Wesslau Söderqvist Advokatbyrå har biträtt Presto AB vid förvärv av Dahl Medical AB

Wesslau Söderqvist Advokatbyrå har biträtt Presto AB som legal rådgivare i samband med förvärvet av samtliga aktier i Dahl Medical AB som är Nordens största leverantör av hjärtstartare.

Dahl Medical AB är en totalleverantör av hjärtstartare, HLR och förstahjälpen utrustning och genom förvärvet stärker Presto AB positionen som Nordens största brandskydds- och säkerhetsutbildningsföretag med sina 50 000 kunder och ca. 1 000 anställda. Genom förvärvet erbjuder Presto AB nu sina kunder ett komplett tjänsteerbjudande som går i linje med Presto AB:s vision att ”Tillsammans rädda liv”. ”Därför känns det här förvärvet extra viktigt för framtiden” säger Filip Bjurström, VD och koncernchef Presto AB.

Advokatbyråns team har letts av advokat Andreas Nordberg med biträde från bl.a. advokaterna John Vleugels Antonson och Jean Lo.

För mer information kontakta advokat Andreas Nordberg.

bild Andreas Nordberg

Andreas Nordberg
Advokat | Partner
andreas.nordberg@wsa.se
+46(0)70-584 71 18