Carl Nyrén - Biträdande jurist, Borås, Göteborg

AFFÄRSOMRÅDEN

Corporate & Enterprise, Kredit & Obestånd

KOMPETENSOMRÅDEN

Bolagsrätt, Kommersiell avtalsrätt, Obeståndsrätt

UTBILDNING

Juristexamen, Göteborgs universitet, 2020

SPRÅK

Svenska och engelska

Här hittar du Carl Nyrén på LinkedIn