Cecilia Nilsson - Biträdande jurist, Borås, Göteborg

”WSA är den lilla byrån i en stor förpackning. Tack vare en lokal närvaro kan vi erbjuda lokalkännedom och individuella råd samtidigt som byråns närvaro nationellt och dess internationella nätverk gör att vi erbjuder kompetens av internationell toppklass. WSA värnar om både klienter och medarbetare. Här ges medarbetare utvecklingsmöjligheter och man bygger tillsammans långvariga klientkontakter”

AFFÄRSOMRÅDEN

Human Resources, Kredit & Obestånd

KOMPETENSOMRÅDEN

Kommersiell avtalsrätt, Arbetsrätt, Obeståndsrätt

UTBILDNING

Juristexamen, Göteborgs universitet, 2020

SPRÅK

Svenska, engelska och franska

Här hittar du Cecilia Nilsson på Linkedin