Våra affärsområden

Human Resources

Sättet som arbete utförs på, av vilka och från var är under konstant förändring i ett företag.

Din viktigaste tillgång: medarbetarna

Företagets viktigaste resurs är människan. Sättet som arbete utförs på, av vilka och från var är under konstant förändring. Att skapa förutsättningar för att kunna möta dagens behov är en ständigt pågående uppgift och en grundförutsättning för ett framgångsrikt företagande.

HR-områdets utmaningar handlar på kort sikt bland annat om fackliga förhandlingar, rekrytering, avslutande av anställning, arbetsmiljö- och diskrimineringsfrågor, verksamhetsförändringar och om att ta fram bonusverktyg och aktierelaterade incitamentsprogram för dina nyckelmedarbetare. På lång sikt handlar det om outsourcing, omstrukturering och införande av flexibla arbetssystem. Inom affärsområdet HR samlar vi på WSA all kompetens som behövs för att ditt företag ska kunna möta framtidens utmaningar på strategiskt bästa sätt.

Detta kräver kunskap om olika branschers specifika förutsättningar och i vårt nätverk finns därför allt från coacher till rekryteringsföretag. Det innebär att ditt företag alltid får snabb och effektiv hjälp i konkreta frågor och en långsiktig partner i det dagliga HR-arbetet.

Se våra medarbetare inom Human Resources

Miljö, energi och fastighet

Miljö-, energi- och fastighets-frågor växer i betydelse, omfattning och komplexitet. WSA bistår företag, organisationer och offentliga organ inom alla frågor som kan dyka upp och ger er strategiska råd.

Läs mer

Kredit & obestånd

WSA har erfarenhet av flera av Sveriges största obeståndsärenden genom tiderna. Den kompetensen tar vi med oss i alla kredit- och obeståndsfrågor som dyker upp i din verksamhet.

Läs mer

Kapitalmarknad

Vi har länge varit specialiserade inom finansfrågor. Det i kombination med vårt fokus på din affärsnytta gör att vi på bästa sätt möter dina behov på kapitalmarknaden.

Läs mer

Offentliga affärer

Vi kan offentliga affärer. Med oss som partner får du därför lite mer – vi förstår drivkrafterna och hur dessa påverkar din organisations möjligheter.

Läs mer

Företagsförvärv

Med företagsförvärv kan du snabbt växla upp när organisk tillväxt tar för lång tid. WSA förstår hela din affär och kan därför hjälpa dig med alla typer av ägarförändringar i bolaget. Så kan du fokusera på verksamheten.

Läs mer

Corporate & enterprise

Målstyrning via Corporate & enterprise innebär ett strategiskt helhetsgrepp på din verksamhet och de frågor som är aktuella för stunden. Tillsammans maximerar vi din affärsnytta.

Läs mer